LEIS ALTERADAS

Lei Subtitulo Data Ano
Lei Subtitulo Data Ano
Lei 14/2016 que Altera a lei complementar Municipal n° 13/2015 Altera a lei complementar Municipal n°13/2015 04/12/2017 2017
LEI 1.471/2017que altera a lei 1.366/2013 Altera a Lei Municipal N° 1.366/2013 . 30/11/2017 2017
Lei .1474/2017 que altera a lei 1.460/2016 Altera a LEI Municipal N°1.460 DE 09 de Novembro 2016 . 30/11/2017 2017